[symple_spacing size=”50px”]

Ob vgradnji fotonapetosnih modulov moči 4,8 kW.

Potrebna energija za ogrevanje: 14,0 kWh / m2a
Potrebna toplotna moč za ogrevanje: 13 W / m2

Potrebna energija za hlajenje: 3,0 kWh / m2a
Potrebna toplotna moč za hlajenje: 3 W / m2

Skupna potrebna primarna energija: 71 kWh / m2a

Uporabljeni parametri pri izračunu toplotnih karakteristik
Metodologija: PHPP (v8 – 2013)
Referenčna klima: Slovenija (Ljubljana)

[symple_spacing size=”20px”]

Energetski zakon (EZ-1)3 je v 330. členu opredelil zahtevo, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske«. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.

Prehodne določbe v 542. členu določajo, da se »določba 330. člena tega zakona začne uporabljati 31. decembra 2020.

[symple_spacing size=”20px”]

[su_divider top=”no” text=”Na vrh” style=”dotted” size=”7″]

[symple_spacing size=”10px”]

LASSEN SIE UNS IHRE HAUSBAU-WÜNSCHE WISSEN !

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close